Henry Wadsworth Longfellow

The Song of Hiawatha (doslovno: Pjesma o Hiawathi) je ep koga je 1855. napisao američki književnik Henry Wadsworth Longfellow. Njegova radnja, čiji je protagonist legedarni indijanski poglavica, se temelji na legendama Ojibwea (Chippewa, Anishinaabeg) i drugim etnografskim materijalima koje je u Algic Researches i drugim spisima prikupio Henry Rowe Schoolcraft. Naslovni protagonist se zove Hiawatha, ali u stvarnosti nema gotovo nikakve historijske veze s polulegendarnim osnivačem Irokeške konfederacije. Ep je doživio ogroman uspjeh, i u mnogo čemu uticao na prikaz Indijanaca u američkoj i zapadnoj kulturi od 19. vijeka nadalje.

Skip to content